Thẻ: 2017

2017

2017

Tôi chưa bao giờ gặp Thảo.

Hôm qua sau khi ngồi đọc lại những tin nhắn (một phần mơ mộng luôn thích đào lại những thứ như vậy) và những chia sẻ của Thảo, tôi cảm thấy thất vọng về bản thân.  Continue reading “2017”

Advertisements