Thẻ: cách sống

NGƯỜI KHÁC NGHĨ GÌ À? TÔI ĐẾCH QUAN TÂM

NGƯỜI KHÁC NGHĨ GÌ À? TÔI ĐẾCH QUAN TÂM

Lần trước viết bài về nói dối tôi có đề cập tới tâm ý, thân ý và khẩu ý. Tôi cũng nhấn mạnh rằng tâm ý mới quan trọng. Tâm ý ảnh hưởng tới cả lời nói và hành động. Tâm ý là thứ tôi nên chú trọng và quan sát. Thế còn những suy nghĩ của người khác thì sao?

Continue reading “NGƯỜI KHÁC NGHĨ GÌ À? TÔI ĐẾCH QUAN TÂM”

Advertisements