Thẻ: đặng tuyên

2018 – A year review

2018 – A year review

2018 là một năm đánh dấu cho những chuyển biến lớn trong cuộc đời. 27 tuổi, mình trở nên quá già với sự nhiệt huyết và sức trẻ không ngừng đổi mới của các bạn sinh viên, nhưng cũng quá trẻ con trong sự nghiệp và gì những bạn đồng trang lứa đang làm được. Continue reading “2018 – A year review”

Advertisements