Thẻ: tắc đường hà nội

TRỞ THÀNH NHỮNG GÌ TÔI MUỐN NGƯỜI KHÁC TRỞ THÀNH

TRỞ THÀNH NHỮNG GÌ TÔI MUỐN NGƯỜI KHÁC TRỞ THÀNH

Một thời gian dài trước đây tôi luôn cảm thấy tồi tệ vì nhiều vấn đề trong cuộc sống: kẹt xe; tắc đường; ô nhiễm không khí; thực phẩm bẩn; sự nóng lên toàn cầu… Tôi bất lực. Tôi trốn chạy. Rồi tôi học thêm được nhiều cái hay, cái mới… Có điều lại càng tuyệt vọng hơn vì trớ trêu thay – tôi nhìn thấy rõ nhiều điều sai trái hơn.

Cho tới khi tôi hiểu được điều này: Continue reading “TRỞ THÀNH NHỮNG GÌ TÔI MUỐN NGƯỜI KHÁC TRỞ THÀNH”

Advertisements